Türkiye’de seçkin bir yere sahip olmayı hedefleyen,  Maden Mühendisliği bölümümüz, maden işletmesi (açık ocak, kapalı ocak, tünel, sondaj madenciliği vs.), cevher hazırlama/zenginleştirme (kimyasal-biyolojik kazanma teknikleri, kömür, endüstriyel hammaddeler vs.), maden mekanizasyonu ve teknolojisi hakkında bilgi sahibi olan, bilgisayarı etkin bir şekilde kullabilen ve sosyal niteliklere sahip, mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Maden Mühendisliği Bölümü, şehrimizin öncelikli madencilik kaynaklarından biri olan asfaltit, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler ve agrega sektöründe öncü, genç ve dinamik mühendisleri teknolojiye paralel olarak eğitmeyi hedeflemektedir.

Öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerimize, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını verimli bir şekilde öğrenme becerisi kazandırmak amacıyla verilen mesleki ve teknik derslere ek olarak; bilgisayar ve programlama, genel ve teknik ingilizce dersleri ile sosyal seçmeli dersler verilerek çağın koşullarına göre hazırlanmaktadır. Bu derslere ek olarak, öğrencilerin meslekleri ile ilgili çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda staj yapmaları, teorik bilgi ve pratik bilgiler almaları sağlanmaktadır.

Derslerini ve mezuniyet projeleri ile yaz stajlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz "Maden Mühendisi" unvanını almaya hak kazanırlar.

Maden mühendislerinin çalıştığı kurum ve sektörler;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında;
  • Maden Tetkik ve Arama (MTA),
  • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
  • Türk Taşkömürü Kurumu (TTK),
  • Eti Maden İşletmeleri,
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
  • Demir-çelik İşletmeleri
  • Su ve Orman Bakanlığı,
  • Enerji ve Termik Santralleri,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
  • Devlet Su İşleri (DSİ),
  • Karayolları,
  • Belediyeler vb.,
 • Mermer ocak ve fabrikaları, çimento fabrikaları,  cam sanayi, seramik sanayi, metalurji tesisleri, iş güvenliği uzmanlığı, kırmataş ocakları, hazır beton santralleri ve özel maden şirketleri, yol, tünel, inşaat, baraj yapımları gibi faaliyetleri içeren işletmelerde çalışma imkanı bulmaktadırlar.

Bölümümüz; 2 Prof. Dr., 1 Doç. Dr., 4 Dr. Öğr. Üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. 2013 yılından itibaren Maden Mühendisliği lisans ve 2019 yılı itibari ile, Maden Mühendisliği yüksek lisans ana bilim dalında öğrencilerimizin eğitimleri halen devam etmektedir. Araştırmalar ve kaynaklar için bölümümüzün laboratuvarı, üniversitemizin merkezi araştırma laboratuarı ve uluslararası veritabanlarına sahip merkezi kütüphanemiz mevcuttur.

2.04.2023