Mühendislik Fakültesi 31.05.2008 tarih ve 26892 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; 5765 sayılı Kanunun 101. Maddesi gereğince kurulmuştur.

Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği olmak üzere toplam altı Bölüm bulunmaktadır.

31.01.2023