Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Elektrik Makinaları Anabilim Dalı

Elektronik Anabilim Dalı

Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı

Telekomünikasyon Anabilim Dalı

Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

2.04.2023