Eğitim Konusunda

 • Sorgulama yeteneği ve ruhunu teşvik etmek,
   
 • Akademik veya günlük karşılaşılan tüm konu ve durumlara karşı yanıt verebilmede kalite ve derinlik,
   
 • Öğretme, araştırma ve uygulamalar arası karşılıklı yakın ilişki,
   
 • Bireysel araştırma konusunda araştırma kuruluşları seviyesinde güçlü destek,
   
 • Her alanda kariyer geliştirme konusunda teşvik ve destek,
   
 • Günlük hayatta da öğrencilere yol gösterecek, ışık tutacak eğitim vermek.
   

Toplum İle İlişkiler Konusunda

 • Üniversiteye geliş ve girişim konusunda tüm halka açık, en geniş imkanları sağlama,
   
 • Bilgi başvurusu, düşünce paylaşımı gibi toplumun üniversiteden beklediği her türlü uğraşlarda topluma koşulsuz ve sonsuz katkı sağlama,
   
 • Akademik ve yerel seviyede Üniversitenin yerini iknacı bir yöntemle eşsiz bir mertebeye yükseltmek,
   
 • Topluma mevcut projelerle istihdam yaratmada öncülük etmek,
   
 • Topluma şefkatli birimlerimiz ile çevre, güvenlik, demokrasi gibi sosyal hayatta çözümü şart olan her türlü konuda fırsatlar sunmak,
   
 • Toplumla güçlü iletişim ve çevre ile derin, sarsılmaz ilişkiler kurmak.

31.01.2023