Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, enerjinin üretimi, tüketimi, planlanması ve yönetimi gibi konularda araştırmalar yapar. Teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları yakından takip eder ve bu konular ile ilgili projeler ve stratejiler geliştirir. Bununla birlikte, yeni enerji kaynaklarının tespiti ve üretimi üzerine çalışmalar yaparak, enerji kazançlarını maksimuma çıkarmayı amaçlar.

Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üreten bir sistemin tasarımını, üretilen enerji hesaplamalarını, bunun için uygun sistemlerin kurulmasını ve yenilenmesini kavrayacak bilgi düzeyine sahiptirler.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünün dili Türkçedir. Bu bölümde, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini enerji sistemlerine uygulama becerisi kazandıracak dersler ile enerjinin temelini oluşturacak teknik dersler ve seçmeli dersler verilmektedir. Bölüm, öğrencilerin ilgi duyabilecekleri sosyal ve insani bilimler içerikli teknik olmayan seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir.

Enerji Sistemleri Mühendisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), TEAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK kurumları ile Biyoyakıt, Jeotermal, Rüzgâr, Hidroelektrik, Nükleer Enerji santrallerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler.

2.04.2023