Birim kalite komisyonu toplantısı yapıldı.

birim-kalite-komisyonu-toplantisi-yapildi

Fakülte kalite komisyon toplantısı yapıldı.  Toplantı kapsamında, Fakültenin Misyon, Vizyon ve Diğer Temel Değerler üzerine birim öz değerlendirme raporu hazırlanması ele alındı.

7.03.2024 |  Mühendislik Fakültesi